شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بازداشت 43 روزنامه نگار ديگر در تركيه
دوشنبه، 25 مرداد 1395 - 10:31 کد خبر:25362
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در تركيه حكم بازداشت براي 43 روزنامه نگار ديگر از جمله 42 تن از كارمندان سازمان راديو و تلويزيون دولتي اين كشور (TRT) صادر شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در تركيه حكم بازداشت براي 43 روزنامه نگار ديگر از جمله 42 تن از كارمندان سازمان راديو و تلويزيون دولتي اين كشور (TRT) صادر شد.

صدور اين حكم در ارتباط با تحقيقات مربوط به كودتاي نافرجام اخير در اين كشور بوده است.

به گزارش روزنامه "حريت" به نقل از انجمن روزنامه نگاران، 42 تن از كارمندان سازمان راديو و تلويزيون دولتي تركيه و يك زن خبرنگار روزنامه "زمان" به ظن مشاركت در كودتا بازداشت شده اند.


به گفته انجمن روزنامه نگاران، با صدور اين حكم تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده در تركيه به 100 نفر رسيده است.

گروهي از نظاميان تركيه 15 ژوئيه تلاش كردند در اين كشور دست به كودتا بزنند. مقامات تركيه بيش از 6 هزار نفر از جمله عده اي مقام نطامي، كارمند دولتي، معلم و روزنامه نگار را به اتهام مشاركت در كودتا دستگير كرده اند و درگيري ها ادامه دارد.