شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : حمايت ويژه از نشريات حوزه محيط زيست، وقف و كتابخواني
شنبه، 16 مرداد 1395 - 16:59 کد خبر:25140
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از حمايت وي‍ژه از نشريات حوزه خيريه و وقف در بسته حمايتي سال ٩۵ خبر داد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از حمايت وي‍ژه از نشريات حوزه خيريه و وقف در بسته حمايتي سال ٩۵ خبر داد.


حسين انتظامي با اشاره به رويكردهاي حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حمايت از نشريات تخصصي و با موضوعات خاص گفت: علاوه بر هفت حوزه‌اي كه درسالهاي ٩٣و ٩۴ (قرآن و معارف، دفاع مقدس و ايثار، اقتصاد مقاومتي، ترويج علم، زبان و ادبيات فارسي، سبك زندگي ايراني-اسلامي و…)، از حمايت ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد برخوردار بوده‌اند، امسال نشريات تخصصي يا اختصاصي در حوزه «محيط زيست، خيريه و وقف، كتابخواني، آزادي اطلاعات و گردشگري با رويكرد جذب گردشگر خارجي» نيز از حمايت‌هاي خاص برخوردار خواهند شد.


معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، با اشاره به تغيير الگوي مصرف رسانه‌اي، ضمن اشاره به جايگزيني رسانه‌هاي مدرن نسبت به رسانه هاي سنتي، گفت: در فضاي فعلي و افق پيش رو، سه نوع رسانه نه تنها با تهديد مواجه نيستند بلكه، فرصت تازه‌اي در اختيارشان قرار گرفته؛ رسانه هاي بين المللي، محلي و تخصصي.


وي توضيح داد: اين دسته از رسانه‌ها به دليل رويكرد و ماهيت فعاليت حرفه‌اي با وجود استفاده مردم از فناوري‌هاي روز و رسانه‌هاي مدرن، همچنان مي‌توانند با تكنيك‌هايي، مخاطب و بازار خود را داشته باشند.


معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، علت اصلي تاكيد وزارت ارشاد در سه سال گذشته بر حمايت از نشريات تخصصي و محلي را نيز بر همين مبنا و با هدف تقويت اين نشريات و گستره مخاطبان آن عنوان كرد.

 

انتظامي كه به خيريه شهر اميد نيكان و هفته نامه «شهر اميد» رفته بود ضمن بازديد از اين مجموعه و گفتگو با تحريريه و مديران اين مجموعه، با اشاره به زمينه انتشار و توزيع اين نشريه، از صفت «بركت» در كارهاي خيريه ياد كرد و گفت: مطابق آموزه هاي ديني، كارهايي ماندگار مي‌شود كه با اخلاص و حذف انگيزه ‌هاي فردي انجام شود و از آنجا كه مبدا و مقصد نشريه شما، حركت در مسير مسئوليت اجتماعي با هدف دستگيري و ياري مردم نيازمند است، موفق و ماندگار خواهد شد.


وي ضمن قدرداني از انتشار اين هفته نامه نوپا فعاليت رسانه‌اي با محوريت مسئوليت اجتماعي را در شرايط فعلي كشور بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: تا زماني كه فعاليت‌‌هاي خيريه و عام المنفعه، رنگ و بوي حزبي و سياسي به خود نگيرد، هم تاثيرگذار است و هم منشاء جذب خير و بركت.


انتظامي، «الگو سازي و شبكه سازي» را از جمله مهمترين دستاوردهاي يك رسانه تخصصي در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي عنوان كرد و يادآور شد: كمترين محصول مجموعه رسانه‌اي و خيريه‌اي شما مي‌تواند نمايش واقعي رفتارهاي انساني در جامعه باشد و بيانگر اين نكته كه روح ياري رساني و جوانمردي در كشور زنده است كه اين تصويرسازي، به طور عملياتي موجب ترويج فرهنگ امداد اجتماعي خواهد شد.


وي در عين حال تصريح كرد: اين مجموعه مي‌تواند آموزش خبرنگاران تخصصي حوزه خود را دنبال كند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم حامي دوره‌ هاي آموزشي تخصصي و مورد نياز فضاي رسانه‌اي در كشور است چرا كه مباحث مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي و گستردگي و تنوع موضوعات آن، نيازمند خبرنگاران خبره و با حساسيت بالاست.