شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو اصلاح شد
دوشنبه، 23 فروردین 1395 - 00:03 کد خبر:22455
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هيأت وزيران در جلسه عصر يكشنبه خود به رياست رييس‌ جمهوري، گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص وضعيت علم و فناوري كشور در سال‌هاي اخير را مورد بحث و بررسي قرار داد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هيأت وزيران در جلسه عصر يكشنبه خود به رياست رييس‌ جمهوري، گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص وضعيت علم و فناوري كشور در سال‌هاي اخير را مورد بحث و بررسي قرار داد.


اعضاي دولت همچنين آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را اصلاح كردند. براساس اصلاح اين آيين نامه، عرضه كننده انواع وسايل نقليه موتوري اعم از سواري، ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، وانت، كاميونت، كاميون، كشنده، تريلر و انواع موتورسيكلت ساخت داخل يا خارج كشور موظف است در سامانه اطلاع رساني خود نسبت به فروش اينترنتي محصولات با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل قيمت نهايي محصولات، نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، تجهيزات درخواستي، سود مشاركت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام كند.


همچنين عرضه كننده موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشاركت وجوه دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت كند و در صورت تاخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف كننده، مبلغ خسارت  تاخير در تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و بپردازد.


 در صورت بروز مشكل در فرآيند رعايت استانداردهاي مصوب و تاخير در تحويل خودرو، عرضه كننده مسئول جبران خسارات وارده و كسب رضايت مصرف كننده خواهد بود. علاوه بر اين، دوره تضمين براي انواع خودروها با اصلاحاتي همراه شد كه به موجب آن، براي خودروهاي سنگين شامل ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به مصرف كننده حداقل دو سال و براي انواع موتورسيكلت از تاريخ تحويل حداقل يكسال تعيين شده است. تشريح ضوابط پرداخت خسارت توقف خوررو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف، از ديگر تصميمات اين موضوع بوده است.