شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گزارش تصويري نخستين همايش بررسي نقش روابط عمومي در صنعت بانكداري
چهارشنبه، 28 مرداد 1394 - 15:19 کد خبر:18281
نخستين همايش بررسي نقش روابط عمومي در صنعت بانكداري در روز 25 مردادماه، با حضور دكتر اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مديران و كارشناسان شبكه بانكي كشور و همچنين روسا و اعضاي انجمن هاي حرفه اي روابط عمومي، توسط موسسه كارگزار روابط عمومي و با مشاركت انجمن متخصصان روابط عمومي برگزار شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نخستين همايش بررسي نقش روابط عمومي در صنعت بانكداري در روز 25 مردادماه، با حضور دكتر اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مديران و كارشناسان شبكه بانكي كشور و همچنين روسا و اعضاي انجمن هاي حرفه اي روابط عمومي، توسط موسسه كارگزار روابط عمومي و با مشاركت انجمن متخصصان روابط عمومي برگزار شد.

 

لينك تصاوير