شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ويليام وايت، روزنامه نگاري كه دو رئيس جمهوري آمريكا به خانه اش رفتند
سه شنبه، 23 بهمن 1397 - 11:22 کد خبر:15721
ويليام وايت، روزنامه نگاري كه دو رئيس جمهوري آمريكا به خانه اش رفتند تا نظرخواهي كنند ـ نگاهي به كارها و نظرات وايت

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ويليام آلن وايت William Allen White مردي كه 55 سال روزنامه نگاري كرد و تئودور روزولت و فرانكلين دي روزولت براي كسب نظر از او به خانه اش مي رفتند دهم فوريه 1868 (21 بهمن ماه) به دنيا آمد و 76 سال عُمر كرد.


    ويليام وايت كار روزنامه نگاري را از 21 سالگي در روزنامه «كانزاس سيتي ستار» آغاز كرد و خبرنگار ميز رويدادهاي شهر بود. چند سال بعد و پس از كسب مهارت تصميم گرفت كه مجله نگار شود زيراكه در مجله شتاب در كار نيست و مي توان مطالب را كامل و مفصل و پس از انجام تحقيقات لازم نوشت. يك روز در روزنامه ها، آگهي فروش مجله Emporia را ديد كه قبلا شنيده بود ناشر آن پير شده و قصد بازنشسته شدن دارد.

 

مجله را به 3 هزار دلار (پول آن زمان) خريداري كرد و مدير و سردبير آن شد ـ سردبيري كه بيش از نيمي از مطالب مجله را خودش تهيه مي كرد و مي نوشت. نوشته هاي او توأم با نظردهي بود. نظرات او كه در مقالات مجله منعكس مي شد مورد توجه «تئودور روزولت» رئيس جمهوري وقت قرارگرفت كه تلاش مي كرد آمريكا از انزوا خارج و وارد باشگاه قدرت هاي وقت شود و مقالات ويليام وايت راهنماي او بودند.

 

همين امر باعث شد كه تصميم بگيرد به خانه وايت برود و رو در رو با او تبادل نظر كند. «تئودور روزولت» گفته بود كه روزنامه نگاران مستقل و انديشمند، مشاوران بدون هزينه براي همه هستند، و بايد قدردان آنان بود. [در آمريكا رفتن رئيس جمهوري به خانه روزنامه نگار امري عادي است. اوباما هم به خانه جورج ويل رفت. جورج ويل يك روزنامه نگار محافظه كار است و اوباما از حزب دمكرات].


    به رغم جو وقت، ويليام وايت در مقالاتش «وودرو ويلسون» رئيس جمهوري آمريكا در دهه دوم قرن 20 را به ورود به جنگ جهاني اول تشويق كرد و نوشت كه ورود به اين جنگ مساوي است با ورود به ميدان سياست جهاني كه افق تازه اي را به روي آمريكا باز مي كند. وودرو ويلسون آمريكارا در سال 1917 وارد جنگ جهاني اول كرد كه قدرت شد. ويليام وايت هم در عوض براي او بيوگرافي نوشت. اين بيوگرافي به گونه اي انشاء شده است كه مشوق ديگران باشد تا به راهي بروند كه وودرو رفت.

 

وايت كه توجه مردم بويژه دانشگاهيان را به آن بيوگرافي ديد، براي كلوين كوليج رئيس جمهوري دهه سوم قرن 20 آمريكا هم بيوگرافي نوشت و به روزنامه نگاران توصيه كرد كه ضمن كار خود از نوشتن مجموعه داستان كوتاه درباره آنچه را كه ديده اند و بيوگرافي افراد موثر و خاطره دار غفلت نكنند كه درس است براي ديگران و اين كار از روزنامه نگاري هم جدا نيست. وايت ـ خود نيز 8 مجموعه داستان نوشت و منتشر ساخت و جايزه بُرد. وايت به رغم مشغله مجله داري، 5 بيوگرافي و 9 كتاب غير داستاني ديگر هم نوشته است. وي عنوان بيوگرافي وودرو ويلسون را «وودرو ويلسون: مرد زمان خود كه تكليف يك شهروند و وظيفه يك رئيس كشوررا به انجام رسانيد» قرار داده است.


     وقتي كه نوبت به «فرانكلين دي روزولت» رسيد، ويليام وايت در مقالات خود و به سبك و گرامر روزنامه نگاري از كارهاي او كه آمريكا را از ركود اقتصادي خارج و با ورود به جنگ جهاني دوم در آستانه ابرقدرت شدن قرار داد تمجيد و اورا به ادامه آن تشويق و راهنمايي مي كرد و فرانكلين روزولت براي مشورت حضوري به خانه ويليام وايت رفت. او اين عقيده خودرا با فرانكلين دي روزولت در ميان گذاشت كه با اهرم اقتصاد مي توان در جهان تغيير ايجاد كرد و گفت كه آمريكا بايد كاري كند كه پس از جنگ، كنترل امور مالي جهان را به دست گيرد [كه چنين شده است].


    آخرين تأليف «ويليام وايت» اتوبيوگرافي (سرگذشت خود او) است. در اين كتاب نظرات جالبي را در زمينه روزنامه نگاري و ... مطرح كرده و به روزنامه نگاران توصيه كرده است كه توجه بيشتري به اخبار محلي (شهري) كنند، روشنگر باشند، آنچه را كه ببينند بنويسند، با فساد مبارزه و از حق دفاع كنند و به موازات كسب اخبار ِ روز، از آنانكه كه به سفر مي روند بخواهند تا شرح مشاهدات خودرا بگويند تا منتشر كنند و از بازنشستگان خاطرات آنان را. او نوشته است كه بهشت جاي روزنامه نگاران واقعي و مردمدوست است. وي در جايي از اتوبيوگرافي خود نوشته است كه ثروتمند واقعي كسي است كه احساس بي نيازي كند. عشق به پيشه، فرد پير و فرتوت نمي كند زيراكه گذشت زمان حس نمي كند.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com