شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اصول به دست آوردن اعتبار
یکشنبه، 6 مهر 1399 - 07:30 کد خبر:1569
بهترين راه براي به دست آوردن اعتبار اين است كه به مخاطبان خود و مسايل آنها توجه نماييد، نه مسايلي كه مد نظر خودتان و يا كساني است كه از طرف آنها سخن مي گوييد. در كل راه حل هاي بسياري هست كه مي توان از آنها براي سخن گفتن با گروه هايي كه بسيار سرسخت هستند استفاده كرد.

 

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| سخن گفتن هر فرد به توانايي او در بيان سخنان صادقانه و معتبر بستگي دارد. تنها نيت خوب در سخن گفتن كافي نيست. بسياري از افراد صادق كه بي پرده سخن گفته اند، تأثير بدي از خود بر جا نهاده اند. علت چنين اثر بدي اين است كه شخص نمي داند محتواي سخن خود را چگونه ساختاربندي كند و چگونه از زبان و شيوه سخنگويي براي بالا بردن اعتبار خود استفاده كند.

 

اگر گفته هاي فرد به دور از تبعيض و تعصب به نظر برسد، اگر سخنران به روشي قابل فهم براي مخاطبان خود مسايل را مطرح كند؛ اگر نشان دهد كه ديدگاه هاي مخاطبان را مي فهمد، حالت تدافعي و يا تهاجمي نداشته باشد، نسبت به انتقاد ديگران واكنش غير منطقي نشان ندهد، چنين شخصي به عنوان فردي معتبر و با ارزش شناخته مي شود. علاوه بر اين مواردي وجود دارد كه با رعايت آنها افراد مي توانند اعتبار كسب نمايند:

- با مطرح كردن مسايل مخاطبان، از معترضان پيشي گيرند.

- زبان خود را با مخاطبان خود هماهنگ سازند.

- تا جايي كه امكان دارد از خواندن مطالب از پيش نوشته شده، دوري كنند.

- از يك ساختار خوب براي ارايه مطلب خود استفاده كنند.

- با انرژي و قوت سخن گويند تا علاقه خود را به موضوع نشان دهند.

- تلاش كنند با نگاه كردن به افراد با آنها تماس برقرار كنند.

- سعي نكنند اطلاعات بسياري براي هر مورد ارايه دهند. هر چه بيشتر بگويند، اثر آن كمتر خواهد بود. با چنين كاري ممكن است شنوندگان، نكات اصلي را از دست بدهند و يا مأيوس شوند.

بهترين راه براي به دست آوردن اعتبار اين است كه به مخاطبان خود و مسايل آنها توجه نماييد، نه مسايلي كه مد نظر خودتان و يا كساني است كه از طرف آنها سخن مي گوييد. در كل راه حل هاي بسياري هست كه مي توان از آنها براي سخن گفتن با گروه هايي كه بسيار سرسخت هستند استفاده كرد.

منبع: http://members.xoom.com/cooperate/!credito text