شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 17 پيشنهاد براي يك روابط رسانه اي خوب
جمعه، 3 بهمن 1393 - 11:21 کد خبر:15429
اولين نكته براي ايجاد ارتباط با رسانه شناخت خط مشي و نگرش هاي سياسي رسانه هاي فعال است. متاسفانه گاهي اخباري از سوي روابط عمومي ها منتشر مي شود كه نه تنها ارزش خبري ندارد بلكه بيشتر تبليغ براي مديراني است كه عملكرد آن ها از سوي برخي رسانه ها با سئوالاتي همراه است و ارسال اين اخبار براي رسانه هاي منتقد نه تنها مثبت نبوده بلكه دست آويزي براي به چالش كشيدن دستگاه مي شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، ارتباطات و روزنامه نگاري:
1 – اولين نكته براي ايجاد ارتباط با رسانه شناخت خط مشي و نگرش هاي سياسي رسانه هاي فعال است. متاسفانه گاهي اخباري از سوي روابط عمومي ها منتشر مي شود كه نه تنها ارزش خبري ندارد بلكه بيشتر تبليغ براي مديراني است كه عملكرد آن ها از سوي برخي رسانه ها با سئوالاتي همراه است و ارسال اين اخبار براي رسانه هاي منتقد نه تنها مثبت نبوده بلكه دست آويزي براي به چالش كشيدن دستگاه مي شود.

2 – در اين رابطه تشكيل بانك اطلاعاتي جامع از رسانه ها ، شماره همراه و ايميل خبرنگاران ضروري است.

3 - هر از گاهي با يك تماس تلفني و يا يك پيامك ولو كوتاه جوياي حال خبرنگار شويد.

4 – بايد در نظر داشته باشيد كه خبرنگاران مايل به توليد خبرهاي انحصاري هستند لذت بهتر است هر از چند گاهي خبري را براي يك خبرنگار خاص ارسال كرده اين كار او را خوشحال مي كند.

5 – تعداد تيراژ يك نشريه نبايد نقشي در نوع ارتباط با رسانه ها داشته باشد. خبرنگار يك هفته نامه و يك روزنامه كم تيراژ به همان اندازه داراي شخصيت حرفه اي است كه يك خبرنگار رسانه پر تيراژ دارا است. پس بايد خبرنگاراني كه در رسانه هاي كم تيراژ فعاليت مي كنند نيز مورد تفقد قرار بگيرند.

6 – هر از چند گاهي ترتيبي دهيد تا ديدارها و نشست هاي صميمانه مدير مسئولان رسانه ها و خبرنگاران با مدير دستگاه برگزار شود تا مدير و خبرنگار در يك فضاي كاملا دوستانه ساعاتي در كنار هم باشند . اينگونه سوئ تفاهم ها و سئوالات بي پاسخ اهالي رسانه كه امكان دارد در نشريات مطرح شود در آن جلسه پاسخ داده شود.

7 - هر از چند گاهي خبرنگاري را به محل كار خود دعوت كنيد.

8 – با مديران رسانه ها ارتباط داشته باشيد و اگر خبرنگار جديدي در حوزه ي فعاليت شما مشغول به كار شد به او تبريك گفته و از خبر نگار قبلي نيز تشكر كنيد.

9 – خبرنگاران جديد را به محل كار خود دعوت كنيد و سازمان و نهاد خود را براي او معرفي كنيد تا در تهيه خبر و گزارشات خود دچار اشكال نشود.

10 – روابط عمومي كارآمد روابط عمومي است كه دائمآ از اتفاقات درون سازماني خود آگاه باشد. بخش نامه ها و دستورالعمل هاي جديد را رصد كنيد و آن ها را با خبرنگاران در ميان بگذاريد.

11 – با دانستن اتفاقات درون سازماني حس اعتماد خبرنگار به شما پرورش پيدا مي كند لذا از اتفاقات سازمان خود اظهار بي اطلاعي نكنيد كه با تكرار اين اتفاق خبرنگار به شما بي اعتماد شده و براي كسب اطلاعات موثق مورد نياز خود سعي در ارتباط با ديگر افراد سازمان به ويژه مدير دستگاه مي كند.

12 – بايد به خبرنگاران اجازه ي انتقاد بدهيد. مطمئن باشيد خبرنگاران دشمنان شما نيستند. آن ها كاستي ها را بهتر و با ظرافت بيشتري مي بينند و با انتقاد است كه دستگاه پويا و كارآمد تر مي شود.

13 – خبرنگاران را در انتخاب تيتر آزاد بگذاريد.

14 – در صورت امكان از مديرتان بخواهيد هر مدت به يك بار با حضور در دفتر رسانه ها از نزديك با خبرنگاران آن رسانه ديدار صميمانه داشته باشد.

15 – بايد در نظر داشت كه خبرنگاران حقوق بگير سازمان ها نيستند و نبايد انتظار داشت هر وقت اراده كرديم در جلسات اداري ما حاضر شوند. گاهي نياز است كه خبررا در روابط عمومي تنظيم كرده و براي خبرنگار فرستاد.

16 – خبرنگاران حوزه ي فعاليت سازمان خود را با حفظ شان و احترام با اسم كوچك صدا بزنيد. به اين طريق او با شما احساس صميميت مي كند.

17 – به دليل اينكه خبرگزاري ها خبر هاي توليدي كار مي كنند و از درج اخباري كه در ديگر رسانه ها درج شده خودداري ميكنند بهتر است از جلسه و فعاليت دستگاه خود گزارش تهيه كرده و براي خبرنگاران خبرگزاري ارسال كنيد. به اين طريق خبرنگاران در ويرايش و تنظيم خبرآزاد خواهند بود و يك گزارش با ويرايش هاي متنوع و تيترهاي مختلف كار خواهد شد.


پايگاه خبري شوشان / حسن نسيمي - روابط عمومي اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي خوزستان