شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سالروز درگذشت مبتكر فتوژورناليسم (پدر عكس خبري)
چهارشنبه، 25 دی 1398 - 17:28 کد خبر:15294
امروز سالروز درگذشت «متيو بريدي Mathew Brady» پدر عكس خبري (فتوژورناليسم) است كه در سال 1896 در 72 سالگي درگذشت. با اين ابتكار وي، گامي ديگر در تكميل حرفه روزنامه نگاري برداشته شد. مشاهده صحنه هاي دلخراش جنگ كريمه «متيو» را به فكر ابداع حرفه عكس خبري انداخته بود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امروز سالروز درگذشت «متيو بريدي Mathew Brady» پدر عكس خبري (فتوژورناليسم) است كه در سال 1896 در 72 سالگي درگذشت. با اين ابتكار وي، گامي ديگر در تكميل حرفه روزنامه نگاري برداشته شد. مشاهده صحنه هاي دلخراش جنگ كريمه «متيو» را به فكر ابداع حرفه عكس خبري انداخته بود.


متيو كه با تشكيل يك گروه عكس، جنگ داخلي آمريكا (1861 ـ 1865) را پوشش داد گفته است كه بعضي روزنامه نگاران با قلم مي نويسند و پاره اي ديگر با دوربين و فرق در اين است كه نوشته ي با قلم را مي توان تحريف كرد و عكس را نه. بنابراين، دوربين عين حقيقت را منعكس مي كند؛ زيبا يا زشت. [اين بيان متيو، در قرن 21 صداقت پيشين را ندارد و امروزه با ابزارهاي ديجيتال ازجمله فتوشاپ و پينت شاپ مي توان تصاوير خبري را هم اديت و تغيير شكل داد و سانسور كرد].


متيو متيو همچنين گفته است: فرق ديگر قلم و دوربين اين است كه نوشته نياز به سواد خواندن دارد ولي درك تصوير به سواد و دانستن زبان خاص نياز ندارد ـ تصوير يك زبان بين المللي براي بازگو كردن حقايق است كه هركس مي تواند آن را درك كند و تصوير خوب آن است كه بدون زيرنويس هم ماجرا و داستان را بيان دارد. يك تصوير به تنهايي مي تواند داستاني را بيان كند كه اگر به رشته تحرير در آيد يك كتاب خواهد شد. يك «كتاب عكس» را مي توان در كمتر از يك ساعت خواند، ولي همين كتاب اگر به صورت «نوشته» باشد دست كم يك هفته وقت مي گيرد و مطالب آن هم خيلي زود از ذهن خارج مي شود؛ تازه تاثير عكس را ندارد. به همين دليل متيو «فتوژورناليست = خبرنگار عكاس» را از ساختن صحنه براي گرفتن تصوير منع كرده و اين عمل را خيانت به حرفه روزنامه نگاري خوانده است كه مرتكب، سزاوار اخراج از اين حرفه است.


متيو درجريان جنگ خونين و پرتلفات داخلي آمريكا كه نوعي برادركشي بود از افراد گروه خود خواسته بود كه صرفا سراغ گرفتن عكس از افسران و ژنرالها و رژه سربازان نروند؛ از خرابيها، چاله هاي انفجار، اجساد رهاشده و زخمي ها عكس بردارند تا هركس كه تصاوير را مشاهده كند از هر جنگي متنفر شود و عمر جنگ پايان يابد.


با همين فكر، وي عكسهايش را در سر چهار راهها در ويترين قرار مي داد تا تنفر عمومي از جنك برانگيخته شود. عكسهاي متيو به صورت كتاب در آمده و در هر موزه يك تالار را به خود اختصاص داده است. جنگ داخلي آمريكا در سال 1865 پايان يافت.


«متيو بريدي » كه در سال 1823 در ايالت نيويورك به دنيا آمده بود به تكميل دوربين عكاسي و پيشرفت فن چاپ عكس و عكسبرداري و هنر پرتره برداري نيز كمك بسيار كرد.


توضيحات و توصيفات «متيو بريدي» بود كه نشريات را پُر از عكس كرد و تيراژها بالا رفت، به علاوه، تاليفات تصويري (كتاب هاي تماما عكس ـ بازتاب يك موضوع صرفا با عكس) وارد بازار كتاب شد. در پي پيدايش آنلاين ها از آخرين دهه قرن 20 و كم حوصله شدن مخاطبان، سردبيران روزنامه ها برميزان چاپ عكس افزوده و صفحات عكس خبري [اخبار از دريچه دوربين و ...] بوجودآورده اند كه صد درصد مخاطب [مخاطب راضي] دارد.نمونه هايي از عكس هاي خبري متيو بريدي از جنگ هاي داخلي آمريكا:

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com