شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راهكار سال جديد: 10 نكته براي بهبود تكنيك توصيف رسانه‌اي خود
شنبه، 13 دی 1393 - 10:00 کد خبر:15072
تبادل رسانه‌اي و تضمين پوشش خبري موفق شامل ايجاد روابط، روايت هوشمند و پيگيري دقيق مي‌باشد، البته در اين بين با توجه به اهميت تحقيق، خلاقيت و صبر و حوصله بالا نيازي به ذكر آنها نمي‌باشد. هميشه فضا و فرصت براي بهبود وجود دارد و با نزديك شدن سال جديد، اكنون فرصتي مناسب براي تعيين هدف، جهت كار روي تكنيك تبادل رسانه‌اي فراهم مي‌باشد.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هر روز صحنه رسانه در حال تغيير است. بودجه‌هاي در حال كاهش، تعديل و تغيير بالاي خبرنگاران و محدوديت‌هاي زماني زياد در چرخه 24 ساعته بررسي و ارزيابي خبرها و گزارشات، براي افرادي كه در پي پوشش مطبوع منطقه‌‌اي براي محصول يا سازماني هستند چالش‌هايي را به وجود آورده است.


تبادل رسانه‌اي و تضمين پوشش خبري موفق شامل ايجاد روابط، روايت هوشمند و پيگيري دقيق مي‌باشد، البته در اين بين با توجه به اهميت تحقيق، خلاقيت و صبر و حوصله بالا نيازي به ذكر آنها نمي‌باشد. هميشه فضا و فرصت براي بهبود وجود دارد و با نزديك شدن سال جديد، اكنون فرصتي مناسب براي تعيين هدف، جهت كار روي تكنيك تبادل رسانه‌اي فراهم مي‌باشد.


براي كمك به بهبود رويكردتان، ده نكته پيرامون تبادل رسانه‌اي را به صلاحديد مك‌كارمك بيتي، مدير حساب و مسئول جديد توسعه تجارت در موسسه روابط عمومي پورتر نولي، چك كنيد.


- روي موضوع خود تمركز كنيد. اين نخستين و تنها تصوير است، بنابراين بنويسيد و بازنويسي كنيد تا اينكه به موضوع خوبي برسيد. گزارشگران و روزنامه‌نگاران روزانه 200 الي 500 ايميل دريافت مي‌كنند. ايميل شما را چگونه خواهند ديد؟ همچنين بسياري از آنها ايميل‌هاي شما رو روي موبايل خود مي‌خوانند. فكر كنيد كه چگونه موضوع ايميل شما در اين حالت به نظر مي‌رسد.


- نوشتن تيتر يك متقاعد كننده. اين اصل قضيه است. بايد تصويرتان از رنگ كافي برخوردار باشد تا خواننده را خسته نكند. كار اصلي شما اين است تا بخش‌هاي عمده از اطلاعات ضروري را در نوشته خود جاي دهيد. به هم چسباندن و يكپارچه كردن كل داستان وظيفه خبرنگار است. اگر قبلاً داستان را كامل كرده‌ايد، اين كار سبب مي‌شود كه جذابيت كار براي آنها از بين برد.


- داستان خبري را خود توصيف كنيد. باخبري جذاب كه داستان شما را به جا و به موقع جلوه مي‌دهد ظاهر شويد.


- مانند يك روزنامه‌نگار فكر كنيد. مخاطب يا روساي آنها چه مي‌خواند؟


- درباره پيشينه اهداف مورد نظر خود تحقيق كنيد. بدانيد كه در چه زماني آنها مفيد واقع مي‌شوند و چه چيزي را پوشش مي‌دهند. اين امر تاثيري شگرف برجاي مي‌گذارد.


- اهداف خود را روي توييتر دنبال كنيد.رويه‌ها را براي خبر خود بشناسيد، همچنين داستان‌هايي كه يك روزنامه‌نگار با آنها مرتبط بوده است و آنچه كه درباره آن‌ها توئيت مي‌زنند.


- يك ايميل را به صورت همزمان به چندين خبرنگار بفرستيد. اگر قرار است پيرامون يك خبر واحد به بيش از يك نفر ايميل بزنيد، همه را در يك حلقه روي ايميل تان جاي دهيد، آنها همكار هستند و در صورتي كه آنها را با ايميل خود گيج نكنيد از شما متشكر خواهند بود.


- براي محتوا از لينك استفاده كنيد. از طريق قرار دادن لينك و اتصال محتواي خود به اطلاعات پس‌زمينه‌اي طولاني‌تر، ايميل خود را كوتاه نماييد.


- گزارش اختصاصي را پيشنهاد كنيد. هنوز هم گزارش‌هاي خاص با خود يك تن وزن را حمل مي‌كنند، و خوب است كه از آنها بخواهيد تادر زماني مشخص به شما پاسخ دهند.


- زبان خاص را بدانيد. سرويراستاران يا توليد كنندگان داراي زبان خاص خود هستند. تمام سعي خود را بكنيد تا با آنها از طريق زبان خودشان صحبت كنيد.


منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)

برگردان: گروه ترجمه شارا