شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دانلود كتاب حيات چيست؟
چهارشنبه، 3 دی 1393 - 17:19 کد خبر:14909
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- توضيحات: حيات چيست؟ كتابي است علمي كه بر مبناي سلسله سخنراني‌هاي فيزيك‌پيشه اروين شرودينگر در شهر دوبلين نوشته شده‌است. اين كتاب بعدها مقدمه‌اي براي رابرت روزن زيست‌شناس و فيلسوف شد تا كتاب خود زندگي را بنويسد.

نام كتاب: حيات چيست؟
نويسنده: اروين شرودينگر
ناشر: پارس بوك
زبان كتاب: پارسي
تعداد صفحه: ۳۲۷
قالب كتاب: PDF
حجم فايل: ۵,۷۱۰ كيلوبايت

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- توضيحات: حيات چيست؟ كتابي است علمي كه بر مبناي سلسله سخنراني‌هاي فيزيك‌پيشه اروين شرودينگر در شهر دوبلين نوشته شده‌است. اين كتاب بعدها مقدمه‌اي براي رابرت روزن زيست‌شناس و فيلسوف شد تا كتاب خود زندگي را بنويسد.

 

از نظر علم زيست‌شناسي امروز اختلاف بين بلورها (كه فاقد حيات محسوب ميشوند) و مولكولهاي زنده فقط در حفظ اشكالات وعيوب و انتقال أن به نسل بعدي است. مولكول زنده (كه ركن اساسي كل حيات، شناخته شده است) با گرفتن اتم‌ها و يا مولكول‌هايي از محيط (مصرف و غذا) طرح خاصي را ايجاد مي‌كند (توليد مثل) واگر به دلايل محيطي تغييري در طرح ايجاد كردد آن تغيير و نقص را در طرح‌هاي بعدي حفظ مي‌كند ( انتقال تغيير). در حالي كه بلورها نيز با اخذ اتمها از محيط (غذا) طرح خاصي را ايجاد ميكنند (توليد مثل) واگر به دلايل محيطي تغييري در طرح ايجاد گردد أن تغيير و نقص را در طرح‌هاي بعدي نديده ميگيرد و به نسل بعدي منتقل نمي‌كند. حيات چيست؟

 

آنچه در ظاهر به نظر ميرسد ميل شديد به بقا و حفظ و توليد نقايص است. تلاشي وقفه ناپذير بر ايجاد طرح‌هاي جديد است . آيا تصادفي است؟ ظاهراً” خير چون بهترين طرح‌ها را انتخاب مي‌كند (انتخاب اصلح). اين نيروي عظيم در كجاست ؟چگونه ايجاد ميشود؟ چگونه بقا مييابد؟ چرا وجود دارد؟ ظاهراً” اين نيرو در داخل ماده است و شايد نيز در طرح توليد شده باشد. يعني طرح اوليه بهر طريق ايجاد مي‌شود و سپس همان طرح ميل به بقا و تكامل دارد لذا تغيير يافته و پيچيده ميگردد. واين سرآغاز راه است. سرآغاز توليد و ايجاد نيرويي عظيم و پرقدرت كه قدرت و عظمت آن ناشي از دانش و شعور بالاي آن است. چون همانگونه كه ميدانيم حيات خود بوجود آورنده و مصرف كننده دانش و آگاهي است. پس با اين تفسير هركجا پيجيدگي است حيات آنجاست و از بين نمي‌رود و سعي در حفظ و بقاي خود دارد. بله نيروي حيات با استفاده از ابزارهاي طرح، توليد، كار و مرگ به بقاي ابدي خود و گسترش آگاهي خويش در مرزهاي بيكران پيجيدگي عالم ادامه ميدهد. و ظاهراً” چون پيچيدگي خود مولود حيات است و خود نفس حيات است، بس در جهت بقاي ابدي خوددر تلاش است.