شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : عكسي از زلزله ايران كه به شهرت جهاني رسيد
شنبه، 4 شهریور 1391 - 07:53 کد خبر:1414
عكس كاربرد و نقش بسيار مهمي در روابط عمومي، اطلاع رساني و انتقال مفاهيم به مخاطبان دارد. براي اثبات اين ادعا و قائل بودن نقش ممتاز اطلاع رساني و انتقال مفاهيم به مخاطبان، يك قطعه عكس از زلزله ايران كه به شهرت جهاني رسيد در بالاي اين متن مي آيد كه به سادگي و كمي تأمل در محتـواي آن، مي توان پيام متناسب با مفهوم را از آن دريافت نمود.


 


شارا- عكس كاربرد و نقش بسيار مهمي در روابط عمومي، اطلاع رساني وانتقال مفاهيم به مخاطبان دارد. براي اثبات اين ادعا وقائل بودن نقش ممتاز اطلاع رساني وانتقال مفاهيم به مخاطبان، يك قطعه عكس  از زلزله ايران كه به شهرت جهاني رسيد  در بالاي اين متن مي آيد كه به سادگي وكمي تأمل درمحتـواي آن، مي توان پيام متناسب با مفهوم را از آن دريافت نمود.

 

كاربرد عكس

1 براي عينيت بخشيدن به مفاهيم نسبتا ذهني و مفاهيم مجرد خصوصا در رسانه هاي نوشتاري و ديداري مي توان از عكس استفاده نمود

2 براي معرفي موضوع ها و پديده هايي كه به علت دوري مكاني يا زماني بسيار كوچك يا بزرگ و يا خطرناك بودن ، امكان ديد آن نباشد 

3 كمك گرفتن از عكس به جاي توضيح، شرح و توصيف مكان يا موقعيت با جرياني كه درك آن نياز به توضيح زياد ندارد

4 براي آموزش مفاهيم نظير رشد، نمو، تشابه، تفاوت، طبقه بندي، تضاد، مراحل وقوع يك پديده يا مراحل انجام يك كار

5 مستقيما خواننده را در حادثه قرار مي دهد و امكان مشاهده آنچه در صفحه است را فراهم مي سازد

6 مي توان در مخاطبان براي بذل و جلب توجه و يادگيري ، علاقه و انگيزه لازم را ايجاد كرد

7 براي ايجاد تجربه و يادآوري تجربه هاي قبلي جهت ارتباط دادن آنها با تجربه هاي جديد

8 استفاده از عكس براي انتقال اطلاعات تازه و معرفي موضوع هاي جديد

9 شكل دهي نگرش ها و پرورش حس زيباشناسي در افراد

10 براي كسب تجارب جديد و آماده كردن مخاطب

11 براي ايجاد تحريك احساسات و عواطف

12- براي ارزشيابي ميزان آموخته هاي مخاطبان

13 - براي پرورش قوه تخيل و خلاقيت مخاطبان

14- صفحات كتاب، روزنامه و مجله را زيبا مي كند

15 خبر و مطالب را براي مخاطبان انتخاب مي كند

16 براي مستند كردن موضوع

17 براي ياد آوري خاطرات

18 وسيله سرگرمي است

19 به خودي خود خبر است

20 سريع اثر مي كند

 

روابط عمومي و شيوه هاي توليد و تهيه عكس

1 عكاسان ويژه روابط عمومي

2 عكاسان محلي

3 عكاسان ديگر سازمان ها

4 از طريق افراد

5 كاركنان

6 سفارتخانه ها و كنسولگري ها

7 خبرنگاران عكاس

8 خبرگزاري ها

9 برنامه هاي تلويزيون

10 فيلم هاي سينمايي و مستند

11- روزنامه ها و مجله ها ( جدا كردن عكس )

12- آرشيو

13- اينترنت

 

كاربرد عكس در روابط عمومي

در بخش انتشارات 

1- استفاده در بروشور كاتالوگ، كتاب، تراكت، جزوه هاي آموزشي، تحقيقي و علمي

2 استفاده در كارت هاي دعوت، كارت هاي تبريك و تسليت

3 استفاده در استند ها و بيلبوردها

4- استفاده در نشريه داخلي

5 استفاده در گزارش هاي عملكرد

6 استفاده در پوستر

7 استفاده در برنامه ها

8 استفاده در فولدر ها

9 استفاده در كتاب سال

10 استفاده در تمبرهاي ويژه

 

 در بخش ارتباط با رسانه

در اطلاع رساني و خبر رساني از طريق مطبوعات ، تلويزيون و خبرگراري ها و استفاده در خبر، گزارش، مقاله مصاحبه و ... چون:

1- عكس، خبر و مطلب را براي تماشاچي و مخاطب انتخاب مي كند

2- عكس، وسيله زيباي در صفحات روزنامه ها ، مجلات و كتاب است

3 عكس، امكان مشاهده آنچه را كه در صفحه است فراهم مي سازد

4 عكس، مستقيما خواننده و مخاطب را در حادثه قرار مي دهد

5 استفاده از عكس در بولتن خبري روزانه يا هفتگي

6 عكس به خودي خود خبر است

7 عكس خبر را مستند و تكميل مي كند

8 عكس وسيله سرگرمي است

9 عكس به قولي نمك صفحه است

 

عكس هاي مورد نياز بخش ارتباط با رسانه ها

1- عكس هايي از فعاليت هاي فرهنگي و هنري سازمان، همايش ها و گردهمايي ها، نمايشگاه ها، جشنواره ها، بازديدها، برگزاري مراسم مختلف و ميهماني ها و جشن ها

2 عكس هايي از سفرها و بازديدهاي رسمي، گردانندگان و متخصصان و كارشناسان سازمان در داخل و خارج كشور

3- عكس هاي پرسنلياز مقامات، گردانندگان، كاركنان، اعضاي هيات مديره ... سازمان

4- عكس هاي خبري و گزارشي از فعاليت هاي سازمان

5 عكس هايي از مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني

6 عكس هاي هنري با توجه به نوع فعاليت هاي سازمان

7 عكس هاي آرشيوي

 

 بخش فعاليت هاي فرهنگي

1- تهيه عكس هايي هنري از فعاليت هاي سازمان و تاسيسات و تجهيزات سازمان و حضور مقامات و شخصيت هاي مملكتي و علمي براي نصب در بخش هاي مختلف سازمان

2 تهيه عكس هاي مورد نياز براي همايش ها و نمايشگاه ها و مراسم گوناگون از فعاليت هاي مختلف سازمان

3 تهيه عكس هايي از سخنرانان، شخصيت هاي مختلف سياسي، علمي، هنري و فرهنگي كه در مراسم مختلف و جلسات گوناگون و بازديدها حضور پيدا مي كنند.

 

بخش سمعي و بصري

1- ايجاد يك آرشيو غني از تصاوير كليه رخدادها، فعاليت ها محصولات، ساختمان ها و بخش هاي مختلف سازمان و همچنين گردانندگان و پرسنل كليدي سازمان

2 تامين و تهيه تصاوير مورد نياز بخش هاي مختلف

3- استفاده از عكس براي فيلم هاي سينمايي داستاني و فيلم هاي مستند

 

 بخش تبليغات

1- استفاده از عكس براي تبليغات در آگهي هاي مطبوعاتي، تراكت ها، استندها، بيلبوردها، پوسترها، فولدرها، بروشورها

2- استفاده از عكس در تيزرهاي تبليغاتي تلويزيوني

3- استفاده عكس در فيلم هاي تبليغاتي براي نمايش در سينماها

منبع: http://www.communication5.blogfa.com