شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زندگينامه: فريدون صديقي (۱۳۲۸-)
چهارشنبه، 2 مهر 1393 - 17:58 کد خبر:13377
فريدون صديقي ۷ آذر سال ۱۳۲۸ در سنندج به دنيا آمد. دي ماه 1351 در حالي كه به عنوان داسنان نويس برگزيده مجله تماشا - سروش امروز - انتخاب شده بود، به تحريريه روزنامه كيهان پيوست. او داستان نويس و شاعر بود اما پس از كار روزنامه‌نگاري يكسره اين دو حوزه را رها كرد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- فريدون صديقي ۷ آذر سال ۱۳۲۸ در سنندج به دنيا آمد.

دي ماه 1351 در حالي كه به عنوان داسنان نويس برگزيده مجله تماشا - سروش امروز - انتخاب شده بود، به تحريريه روزنامه كيهان پيوست. او داستان نويس و شاعر بود اما پس از كار روزنامه‌نگاري يكسره اين دو حوزه را رها كرد.

26 سال در كيهان به عنوان خبرنگار، گزارشگر، دبير گروه، عضو شوراي سردبيري و عضو شوراي تيتر مشغول كار بود و پس از آن عضو شوراي سردبيري روزنامه انتخاب در بدو تولد و تا پايان كار روزنامه بود.

سپس در سمت سردبير به روزنامه هموطن‌سلام رفت و پس از تعطيلي اين روزنامه به روزنامه همشهري به عنوان معاون سردبير پيوست.

صديقي در اين 37 سال در شكل‌گيري و حيات ده‌ها روزنامه و مجله سهم و نقش داشته است. قريب 20 سال است روزنامه‌نگاري تدريس مي‌كند، سال‌ها نقد هنري و ادبي نوشته است وهنوز هم سينما و ادبيات را عميقا دنبال مي‌كند.

تنديس فروغ فرخزاد در سال 1356 به همراه سيد علي صالحي - شاعر- و پرويز فني زاده- تئاترين- به عنوان خوش‌آتيه ترين روزنامه نگار و تنديس بهترين يادداشت نويس در سومين دوره جشنواره سراسري مطبوعات، در كنار تقديرهاي مختلفي كه از او شده به همراه داوري در جشنواره‌هاي مختلف مطبوعات از جمله توفيق‌هاي اين چهره‌ شاخص عرصه مطبوعات به شمار مي‌رود.

همت و مهر والاي صديقي اما معطوف به انتقال تجارب و دانسته‌هايش در حوزه روزنامه‌نگاري به جوانتر‌هاست، همانگونه كه جمعي از روزنامه نگاران سه دهه اخير از آموزه‌هاي او بهره بردند.

از كارهاي مختلفي كه صديقي در روزنامه‌نگاري انجام داده مي‌توان به سردبيري هفته‌نامه موفق و تاثير‌گذار «حوادث» در سال 1370 اشاره كرد كه اتقاق تازه‌اي در حوزه حادثه‌نويسي در مطبوعات به شمار مي‌رفت. صديقي تجارب خود را در حوزه حوادث نويسي دنبال كرد،‌ به طوري كه تئوري‌هاي تازه‌اي را در كاركردهاي تيترنويسي در حوادث به دانش روزنامه‌نگاري ايران اضافه كرد. او در يك مقاله بلند با عنوان «قطعاتي براي پازل تيتر نويسي در مطبوعات ايران» تجارب خود در اين زمينه را مكتوب كرده‌ است.

صديقي به خاطر علائق خود به سينما، در زمينه ارتباط سينما و نمايش با روزنامه‌نگاري هم چندين مقاله نوشت و قصد دارد كه آنها را به صورت كتاب منتشر كند؛ وعده‌اي كه هنوز عملي نشده است. ازجمله مقالات قابل اعتناي صديقي مي‌توان به مقاله بلند «مصاحبه؛ صحنه نمايش» كه در فصلنامه رسانه منتشر شده است، ‌اشاره كرد.

گزارش‌ها، يادداشت‌ها، و نوشته‌هاي فريدون صديقي كه تعداد آنها از هزار هم تجاوز مي‌كند، اينجا و آنجا به عنوان كارهاي درسي در مراكز آموزشي تدريس مي‌شود و از تاثيرگذاري تجارب وي در اين زمينه‌ها حكايت مي‌كند.

گفت وگوي او با «صفر؛ مرده شور بهشت زهرا» از جمله كارهاي ويژه وي است كه همچنان مورد استناد دانشجويان قرار مي‌گيرد.

او از هم نسلان و دوستان چهره‌هاي نامي هنر و فرهنگ اين ديار چون كامكارها، بهروز غريب پور، صديق تعريف و دكتر قطب‌الدين صادقي است.

صديقي دو فرزند و سه نوه دارد، يكي از فرزندانش (الميرا صديقي) راه پدر را دنبال مي‌كند.
همشهري‌آنلاين