شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : يادمان پانزدهمين سال ارتحال دكتر حميد نطقي، پدر روابط عمومي نوين ايران
جمعه، 3 مرداد 1393 - 19:37 کد خبر:12213
دكتر حميد نطقي در يازدهم شهريورماه 1299 هجري شمسي در تبريز متولد شد و در اين شهر تحصيلات ابتدايي خود را آغاز كرد. سپس با خانوده خود به شهر آستارا مهاجرت كرد و در مدرسه حكيم نظامي اين شهر تحصيلات خود را ادامه داد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر حميد نطقي در يازدهم شهريورماه 1299 هجري شمسي در تبريز متولد شد و در اين شهر تحصيلات ابتدايي خود را آغاز كرد. سپس با خانوده خود به شهر آستارا مهاجرت كرد و در مدرسه حكيم نظامي اين شهر تحصيلات خود را ادامه داد.


دكتر نطقي به تهران آمده و در دانشكده حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در سال 1321 با درجه علمي ليسانس از اين دانشكده فارغ التحصيل و تحصيلات خود را در رشته حقوق قضايي و در مقطع دكترا در دانشگاه استانبول آغاز كرد. وي در سال 1327 به ايران بازگشت و در سال 1330 به مديريت روابط عمومي شركت نفت منصوب شد و از آن پس به بعد فعاليت هاي جدي خود را در زمينه روابط عمومي آغاز كرد.


پس از تاسيس موسسه عالي روزنامه نگاري و روابط عمومي در سال 1346 از دكتر نطقي جهت مديريت گروه روابط عمومي و تدريس دروس تخصصي اين رشته دعوت شد. در نتيجه وي از شركت ملي نفت ايران جدا و كار خود را به طور تمام وقت در اين موسسه آغاز كرد.


دكتر نطقي در سال 1351 به منظور بررسي نحوه آموزش رشته روابط عمومي در دانشكده هاي آمريكا و تهيه و تدوين يك برنامه جامع آموزشي اين رشته، سفري به اين كشور كرد و پس از اين سفر تحقيقاتي، برنامه پيشنهادي خود را به شوراي عالي دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي ارايه كرد كه مورد تاييد و تصويب مسوولان قرار گرفت.


وي در سال 1350 كتاب مديريت روابط عمومي را تاليف نمود. دكتر نطقي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به حذف رشته روابط عمومي از نظام آموزشي كشور همچنان به فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي خود در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي كه نام جديد همان موسسه عالي روزنامه نگاري و روابط عمومي بود، ادامه داد.


وي از طريق دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، كه خود در شكل دهي به اهداف آن نقش بسزايي داشت به تربيب نيروهاي جوان، خوشفكر، مردم دوست و آشنا به مباني ارتباطات انساني و اجتماعي پرداخت.
«نطقي» دستي قوي در عرصه شعر و ادبيات، حقوق، فعاليت هاي مطبوعاتي، سخنوري و در نهايت ارتباطات انساني و اجتماعي داشت.


الگوهايي كه بنيان گذار روابط عمومي نوين ايران براي مديران و كارگزاران روابط عمومي ها در راستاي خدمت به مردم و كشور، بنياد نهاد، دست مايه اصلي فعاليت مراكز علمي، دانشگاهي و بخش هاي اجرايي قرار گرفت و اين گران ترين ميراث ارزشمندي است كه مرحوم دكتر حميد نطقي از خود به يادگار گذاشت.