شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: اميدعلي مسعودي
شنبه، 21 تیر 1393 - 17:30 کد خبر:11969
دكتر اميدعلي ‌مسعودي كه بيش از 2 دهه به فعاليت‌هاي مطبوعاتي در كشور پرداخته و در حال حاضر استاد دانشگاه‌ است. دكتر مسعودي از سال 58 رسما وارد مطبوعات شده و 10 سال در روزنامه‌هايي مانند كيهان و ابرار به روزنامه‌نگاري مشغول بوده است. 15 سال صاحب امتيازي و مدير مسوولي هفته‌نامه «دوستان» را برعهده داشته و اكنون هم در هيات تحريريه 2 نشريه علمي ـ‌ دانشگاهي مشغول است.

انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: اميدعلي مسعودي

 


 

سوابق تحصيلي:

-        كارشناسي: جامعه‌شناسي (پژوهشگري) دانشگاه تهران 1364

-        كارشناسي ارشد: علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي 1377

-        دكتراي تخصصي علوم ارتباطات PH‌D دانشگاه علامه طباطبايي-1384


سوابق علمي – اجرايي:

-        عضو هيات علمي دانشگاه سوره

-        استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبايي

-        خبرنگار، نويسنده و عضو شوراي سردبيري روزنامه ابرار (1367-1364)

-        مدير روابط عمومي شركت راديو شهاب و معاون مدير كل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي 1366-1365

-        خبرنگار، عضو تحريريه و دبير سرويس ادب و هنر (روزنامه كيهان 1377-1367)‌

-        بنيانگذار، مدير اجرايي و سردبير فصلنامه حضور موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) 1369

-        بنيانگذار و سردبير مجله آزادگان - ستاد رسيدگي به امور آزادگان - 1370

-        سردبير پيش شماره‌هاي روزنامه سلام بهمن 1369

-        مسوول برگزاري شب‌هاي خاطره روزنامه نگاران در دومين جشنواره مطبوعات كشور 1373

-        عضو تحريريه نشريه زاير - بعثه مقام معظم رهبري در شهرهاي مكه و مدينه - 1376

-        سردبير و مدير مسوول كتاب سال ايران - روزنامه ايران - 1377

-        مسوول برگزاري و دبير كنگره ادب و هنر خليج فارس - بندرعباس 1376

-        مدرس دانشگاه علامه طباطبايي (دانشكده علوم اجتماعي) از 1381 تاكنون

-        مدرس دانشگاه تهران (دانشكده علوم اجتماعي) 1383

-        عضو شوراي آموزشي سازمان بسيج دانشجويي كشور 1380 تاكنون

-        مدرس آموزش اداره آموزش كاركنان صدا و سيما

-        مدرس دانشكده خبر 1381-1379

-        مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد خانه كارگر 83-1382

-        صاحب امتياز و مدير مسوول هفته نامه دوستان 1377- 1386

-        مشاور عالي پايگاه اطلاع رساني پليس (خبرگزاري ناجا)1383

-        پژوهشگر اداره كل مطالعات و نظرسنجي معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح از سال 1380 تاكنون‌

-        عضو كميته داوران تخصصي جشنواره مطبوعات كشور 1383‌1386

-        رييس گروه داوران بخش تحقيقات مطبوعاتي در جشنواره تحقيقات برتر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي،1383‌

-        عضو تحريريه نشريه تخصصي افق معاونت سياسي صدا و سيما 1382-1380

-        عضو تحريريه فصلنامه پژوهش و سنجش صداو سيما 1383-1381

-        مديريت آموزش موسسه آموزش عالي سوره-1384-1386

-        سرپرست دانشكده علوم ارتباطات سوره1388-1376

-        مديرگروه كارشناسي ارشد تبليغ و ارتباطات فرهنگي دانشگاه سوره 1389 تاكنون

-        عضوهيات علمي نشريه رهپويه هنر- دانشگاه سوره- از سال 1385 تا1390

-        عضوشوراي پژوهشي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ازسال 1389تاكنون

-        داور نهايي جشنواره مطبوعات كشوربهمن واسفند1390

-        مدير گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي (كارشناسي ارشد) دانشگاه سوره از1388تاكنون

  

دوره‌هاي تخصصي

-        دوره توجيهي مركز مطالعات مديريت دولتي 1366

-        دوره مديران مياني (مديران كل) مركز مطالعات مديريت دولتي 1367

-        دوره آموزشي روزنامه‌نگاري توسعه انساني مركز آموزش رسانه‌ها تهران 1374

-        دوره روزنامه‌نگاري الكترونيك- مركز تحقيقات و مطالعات رسانه‌ها 1380


مسووليت هاي آموزشي

-  مدرس دانشگاه آزاد اسلامي (شهر ري)

-  مدرس دانشكده خبر دانشگاه جامع علمي كاربردي

-  مدرس دانشگاه علامه طباطبايي از 1381 تاكنون

-  مدرس دانشگاه تهران از سال تحصيلي 84-83

-  عضو هيات علمي دانشگاه سوره از1385تاكنون

-  مدرس دانشگاه سليمانيه عراق تابستان 1390


عنوان تحقيق هاي علمي

-        مسائل اساسي در روند تغيير نظام آموزشي كشور، شناخت عوامل موثر در تدريس و يادگيري 1363- مركز تربيت معلم شهيد مطهري

-        بررسي كاركرد انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها از ديدگاه دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1363- دانشگاه تهران

-        بررسي مشكلات دانشجويان ساكن در كوي دانشگاه تهران (1364 دانشگاه تهران) پايان نامه دوره كارشناسي جامعه‌شناسي

-        ساختار مطالب در روزنامه هاي تهران، بررسي مطالب روزنامه هاي ايران، اخبار، اطلاعات و كيهان (1377-دانشگاه علامه طباطبايي)

-        بررسي ميزان رضايتمندي شغلي زنان روزنامه‌نگار ايران- 1377 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي)

-        بررسي ضرورت‌هاي ايجاد خبرگزاري نيروهاي مسلح از ديدگاه مخاطب‌ها و ارايه پيشنهاد لازم (در سال 1382 به سفارش معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به انجام رسيد)

-        بررسي طرح هاي تحقيق ماده 159 ستاد ترويج انديشه هاي حضرت امام خميني (س) (در سال 1381 به سفارش موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) به انجام رسيد)

-        بررسي تاثير تبليغات رسانه‌اي بر توان دفاعي و روحيه رزمي نيروهاي مسلح وارائه راهكارهاي لازم (به سفارش معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در سال1383)

-        بررسي راهكارهاي بهينه سازي شيوه هاي توزيع آگهي‌هاي دولتي ازديدگاه كارگزاران مطبوعات كشور (درسال1383به سفارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

-        تحليل محتواي وبلاگ‌هاي ديني درايران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،1390

-        عوامل موثر بر رضايت افكار عمومي از عملكرد ناجا، تهران: معاونت اجتماعي ناجا- اداره كل مطالعات و تحقيقات اجتماعي،1390


تدوين جزوه هاي درسي دانشگاهي: 

-        شناخت خبرگزاري هاي بين المللي (آموزش معاونت سياسي صدا و سيما) – 1381

-        تبليغ در خبر ( آموزش معاونت سياسي صدا و سيما) – 1381

-        اصول سرپرستي و مديريت روابط عمومي، دانشگاه جامع علمي كاربردي- واحد خانه كارگر 1382

-        مباني تبليغ، تبليغات محيطي ؛دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد 14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1383

-        ارتباطات فرهنگي، مركز آموزش كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1382

-        روزنامه نگاري عملي (1)- مصاحبه، دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي 1382- 1381

-        روزنامه نگاري عملي(2)-گزارش نويسي-دانشگاه تهران ،دانشكده علوم اجتماعي1383-1384

-        خبر نويسي در مطبوعات، 1378- دانشگاه جامع علمي- كاربردي (دانشكده خبر)

-        كاربرد مصاحبه در خبر، 1378- دانشگاه جامع علمي- كاربردي (دانشكده خبر)

-        تهيه و تنظيم گزارش مطبوعاتي، 1379- دانشگاه جامع علمي- كاربردي (دانشكده خبر)

-        روش تحقيق، 1378- دانشگاه آزاد اسلامي (واحد شهر ري)

-        صفحه آرايي، 1378- دانشگاه آزاد اسلامي (واحد شهر ري)

-        گزارش نويسي پيشرفته - دانشكده صدا وسيما- دوره كارشناسي ارشد 1384

 

سمينارهاي علمي

          -  نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه نگار مسلمان تهران - آذر ماه 1357‌

-        دومين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران- تهران 1377‌

-        ششمين كنفرانس بين الملي زبان شناسي، دانشكده زبان وادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي، دانشگاه علامه طباطبايي،7-9 آذر 1383

-        سومين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران- دانشكده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي اسفند 1383

-        دومين سمينار بين‌المللي روابط عمومي- تهران1384- دريافت گواهي بين‌المللي روابط عمومي

-        نخستين همايش روابط عمومي الكترونيك تهران1384

-        كنفرانس انجمن بين‌المللي پژوهش‌هاي ارتباطي (آي‌ام‌سي‌آر) پاريس 1386-23 تا 25 جولاي 2007

-        كنفرانس انجمن بين‌المللي پژوهش‌هاي ارتباطي (آي‌ام‌سي‌آر) تركيه 23 تا 25 جولاي 2011

-        تدريس دركارگاه آموزشي و پژوهشي تبليغ در انتخابات- دانشگاه سليمانيه عراق - مهرماه1390

 

تاليفات: 
مقالات:

-        « امام خميني (س) و روزنامه نگاري توسعه»، روزنامه كيهان 12 و 13 ارديبهشت 1375‌

-        « مطبوعات و ديدگاههاي انتقادي امام خميني (س)»، - فصلنامه حضور شماره 22 زمستان 1376‌

-        «عصر ارتباطات و كشورهاي اسلامي»، - روزنامه كيهان يكشنبه 20 مهر 1376 شماره 16054‌    

-        « نثر ژورناليستي، از ابهام تا واقعيت» روزنامه كيهان 1/9/1376 و 2/9/1376 و 8/9/1376 (سه قسمت)‌

-        « اينترنت؛ آزادي اطلاعات يا هرج و مرج اخلاقي؟» روزنامه كيهان 12/12/1375‌

-        « ماهواره؛ بازنده اصلي چه كسي خواهد بود؟» روزنامه كيهان 6/2/1373‌

-        « اخلاق مطبوعاتي و نسبت آن با روزنامه نگاري مسلمان»، روزنامه كيهان 9/10/1375‌

-        « بايسته‌هاي استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران»، هفته‌نامه ارزشها، ش 48 17/9/1376‌

-        « نظام صنفي يا تشكل مطبوعاتي؟» هفته نامه ارزشها، ش 49 24/9/1376‌

-        « چند پيشنهاد براي رفع نقايص اساسنامه انجمن صنفي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، هفته‌نامه ارزشها، ش 50 1/10/1376‌

-        « استقلال حرفه‌اي روزنامه نگاران از رويا تا واقعيت»، در مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، تابستان 1377 ص 476-459‌

-        « بررسي ساختار مطالب در روزنامه‌هاي تهران» - روزنامه ايران شماره 1205 سه شنبه 24 فروردين 1378 ص 9‌

-        « دانش ارتباط سنجي»، روزنامه ايران قسمت اول دوشنبه 26 ارديبهشت 1379 ص 6 ش 1520، قسمت دوم يكشنبه 1 خرداد 1379 ش 1525 ص 9‌

 

مقالات در فصلنامه‌ها:

-        «تكنولوژي هاي نوين؛ توسعه يا انحطاط»، - فصلنامه رسانه ش 4، سال هفتم زمستان 1375‌

-        « مروري بر نخستين تجربه هاي روزنامه نگاري در ايران» - فصلنامه مطالعاتي تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي (رسانه) شماره اول سال نهم بهار 1377‌

-        « استقلال حرفه‌اي روزنامه نگاران از رويا تا واقعيت»، در مجموعه مقالات دومنين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، تابستان 1377 ص 476-459‌

-        « جامعه نظارتي، ره آورد عصر ارتباطات»، فصلنامه رسانه، سال چهاردهم ، شماره اول، بهار 1382، ص 49-42‌

-        « اصول و روش هاي جديد خبري؛ با تكيه بر وسايل ارتباط جمعي در ايران»،پژوهش وسنجش، سال هشتم،شماره 27،پاييز1380صص145-158‌

-        « شبكه هاي تلويريوني ماهواره اي خبر: مخاطبان و تغيير فرايند اجتماعي»، فصلنامه پژوهش و بخش (ويژه ماهواره)، سال نهم، شماره 31 و 30، تابستان و پاييز 1381، ص 221-199‌

-        « رسانه اينترنت؛ چشم انداز آموزش در جامعه معرفتي»، فصلنامه پژوهش و سنجش (ويژه آموزش و رسانه)، سال دهم، شماره 33، بهار 1382، ص 113-97‌

-        « روش هاي جديد خبري در جنگ دوم خليج فارس: آگاه سازي و جذب در بازي»، فصلنامه پژوهش و سنجش (ويژه رسانه و جنگ)، سال دهم، شماره 340، تابستان 1382، ص 145-123‌

-        «آينده نگري چالش هاي نظارت الكتروني در جامعه اطلاعاتي ايران»،فصلنامه علوم اجتماعي،دانشگاه علامه طباطبايي، پاييز1384 شماره31صص،39-71‌

-        «شناخت مولفه هاي پنهان در پيش بيني وضعيت «نظارت الكتروني در20سال آينده جامعه الكتروني ايران»،فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌هاي ارتباطي،سال شانزدهم،شماره3،پياپي59،پاييز1388، ص11-37‌

-        «شيوه هاي برقراري ارتباط با مخاطبان در امر تربيت ديني»،فصلنامه پژوهشي كاربردي پژوهش وانديشه در

-        حوزه بصيرت وتربيت ديني،سال هشتم،بهار1390،شماره18(سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، دفتر مطالعات وتحقيقات)،صص37-55‌


مقالات در روزنامه‌ها:

-        « بررسي تطبيقي مكتب ساختار گرايي فرانسوي و كتب مطالعات فرهنگي انگليسي: در مكتب اقتصادي»، روزنامه نسيم صبا، شماره 21، يكشنبه 24 فروردين 1382، ص7‌

-        « جايگاه ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ايران»، روزنامه شرق، شماره 221، سه شنبه 2 تير 1382، ص 6 فرهنگي‌


مقالات در ماهنامه :

-        «خبر چيست؟»، قسمت اول، ماهنامه افق(نشريه آموزشي تخصصي معاونت سياسي  صدا و سيماي جمهوري اسلامي)، سال سوم-  شماره 32، آذر 1381، ص 15-13‌

-        « خبر چيست؟» قسمت دوم، ماهنامه افق، سال سوم- شماره 33، دي 1380، ص 16-14‌

-        « تحولات وسايل ارتباط جمعي در يك نگاه»، افق سال سوم، شماره 36، فروردين 1381، ص 43-42‌

-        « دانش ارتباط سنجي؛ ضرورت يا فرصت»، افق، سال چهارم، شماره 37، ارديبهشت 1381، ص 12-10‌

-        « ارزش هاي خبري؛ معيار انتخاب اخبار»، افق، سال چهارم، شماره چهل و سوم، اسفند 1381، ص 20-18‌

-        « دروازه باني خبر در راديو و تلويزيون و مطبوعات»، افق، سال چهارم، شماره چهل و پنجم، شهريور 1382، ص 62-60‌

-        « پرسش در مصاحبه هاي راديو- تلويزيون»، افق، سال چهارم، شماره چهل و هفتم، آبان 1382، ص 86-82‌

-        "مديريت رسانه(نقدوبررسي كتاب مديريت رسانه تاليف ژان لوبلان ويكس ترجمه دكتر طاهرروشندل اربطاني)" كتاب ماه كليات اطلاعات ودانش شناسي،خانه كتاب،سال چهاردهم، شماره دوازدهم، آذر1390، صص18-24‌

- " نقدرسانه‌اي چيست؟"كتاب ماه كليات اطلاعات ودانش شناسي،خانه كتاب،سال پانزدهم،شماره يكم،دي 1390،صص112-115

 

كتاب:
     -  مباني نگارش رسانه‌اي (چاپ دوم 1382) ‌چاپ سوم 1386

-        مباني خبرنويسي (اداره آموزش از راه دور معاونت آموزشي دانشكده صدا و سيما) 1382‌ 

-        انديشه‌هاي بنيادين در علم ارتباطات، ترجمه همراه با ديگر مترجمان 1383‌

-        شيوه هاي خلاصه نويسي، انتشارات خجسته، 1384 دردست انتشار‌

-        شيوان (مجموعه داستان) انتشارات كيهان 1368‌

-        در حوالي عشق (مجموعه شعر) انتشارات حوزه هنري 1369‌

-        زبان شعر (بحث‌هاي ادبي) انتشارات ارغنوان 1370‌

-        برگزيده ادبيات معاصر (مجموعه قصه) انتشارات نيستان 1378‌

-        بررسي راهكارهاي بهينه سازي شيوه‌هاي توزيع آگهي هاي دولتي ازديدگاه كارگزاران مطبوعات كشور،تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،1386

-        تحليل محتواي وبلاگ هاي ديني درايران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،1390

-        تبليغات در انتخابات (استراتژي و تاكتيك) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ‌در دست انتشار 1390

 

مطالب چاپ شده در مطبوعات خارجي:

-  ماشيسن يولو -  كيهان تركي‌

-  گفتگو با ماهنامه العالم (عربي) چاپ لندن‌

-  چاپ مقاله در برابر شيطان به زبان فرانسوي در نشريه « كيوسك اينترنشنال» چاپ فرانسه‌

 

جايزه و تقدير:

-        لوح تقدير از دانشگاه جامع علمي- كاربردي- لوح تقدير از مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران‌

-        لوح تقدير جشنواره مطبوعات كشور- لوح تقدير از رئيس سازمان بسيج دانشجويان كشور-  نفر برگزيده

-        كتاب سال دانشجويي كشور در سال 1382‌

-        لوح تقدير از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 1382‌

-        لوح تقديرسرپرست سازمان بسيج دانشجويي كشور برايتدريس درپنجمين دوره آموزشي عرضي-تخصصي

-        بسيج دانشجويي1383‌                       

-        لوح تقدير رئيس دانشگاه علامه طباطبايي براي مقاله ارائه شده در ششمين كنفرانس زبان شناسي،آذر1383‌

-        گواهي كنفرانس انجمن بين المللي پژوهش هاي ارتباطي-پاريس2007

-        پژوهشگر برتر دانشگاه سوره درسال1389

-        گواهي كنفرانس انجمن بين المللي پژوهش هاي ارتباطي- استانبول- 2011

-        تقدير به عنوان پژوهشگردانشگاه سوره درسال1390

 

مقاله در كتاب:

-        « استقلال حرفه اي روزنامه نگاران از رويا تا واقعيت»، در مجموعه مقالات دومنين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، تابستان 1377 ص 476-459‌

-        «دروازه‌باني خبر در راديو ،تلويزيون ومطبوعات»،دركتاب مجموعه مقالات بايسته‌هاي خبر، تهران:آموزش معاونت سياسي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ،1383،صص122-129‌

-        «پرسش درمصاحبه هاي راديو-تلويزيوني»،در كتاب مجموعه مقالات بايسته هاي خبر،تهران:آموزش معاونت سياسي،صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ،1383،صص296-306‌

-        "روابط عمومي الكتروني در جامعه اطلاعاتي ؛تهديدها و فرصت ها"در كتاب مجموعه مقالات نخستين همايش

-        روابط عمومي الكترونيك،تهران:شركت روابط عمومي و تبليغات هفت تبليغ ،1386،صص119-130

-        "كمكهاي دولتي، عامل يا مانع استقلال اقتصادي مطبوعات كشور"در كتاب مجموعه مقالات سومين سمينار

-        بررسي مسائل مطبوعات كشور"،تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1365، صص287-301

-        "شناخت مولفه هاي روابط عمومي در سيره نبي اكرم(ص) "دركتاب روابط عمومي در سيره پيامبر اعظم (ص)،تهران:موسسه رولبط عمومي آرمان(تحقيقات روابط عمومي)،1385،صص152-166‌

-        -«جهان مجازي وتوسعه ارتباطات انساني»،دركتاب مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران 19 و20آبان ماه 1389،تهران:شركت زيراكس ايران وموسسه كارگزار روابط عمومي ايران،صص134-172‌

-        -«بررسي سريال هاي تلويزيوني ماه مبارك رمضان در سال1389(حجت الاسلام محمدتقي ملبويي ودكتر اميدعلي مسعودي)»، در كتاب دين درقاب تلويزيون سلسله نشست هاي تخصصي 51»،تهران: پژوهشكده هنر و رسانه، پژوهشگاه فرهنگ ،هنر ورسانه،1390،صص59-78‌

 

مقاله در كنفرانس بين المللي

-مقاله در كنفرانس بين المللي انجمن تحقيقات ارتباطي-تيرماه 1390-استانبول-دانشگاه كادير:

Study of Benefiting and Satisfaction Rate from and with Mass Communicative Multimedia among the  Students Studying at Tehran's Universities

 

رتبه هاي آزمون:

-  رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد 1374‌

-  رتبه اول آزمون دكتري اعزام به خارج 1380‌

-  رتبه اول آزمون دكتري علوم ارتباطات 1380‌