شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اينفوگرافيك ها، ابزار ايده آلي براي روابط عمومي ها هستند
جمعه، 23 خرداد 1393 - 08:22 کد خبر:11404
تحقيقات نشان مي‌دهد كه مردم توجه كمتري به نوشته‌ها و متون دارند و اين توجه كمتر و كمتر مي‌شود و تمايل براي صرف زمان بيش‌تر بر جنبه‌هاي بصري وجود دارد.استفاده از گرافيك‌هاي اطلاع رسان باعث مي‌شود بيننده با نگاهي كوتاه حجم قابل توجهي از اطلاعات را كه شكل نوشتاري آن ممكن است مقاله بلند بالايي را تشكيل دهد، به سادگي از طريق بصري دريافت كند و حتي آن را به خاطر بسپارد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  تحقيقات نشان مي‌دهد كه مردم توجه كمتري به نوشته‌ها و متون دارند و اين توجه كمتر و كمتر مي‌شود و تمايل براي صرف زمان بيش‌تر بر جنبه‌هاي بصري وجود دارد.استفاده از گرافيك‌هاي اطلاع رسان باعث مي‌شود بيننده با نگاهي كوتاه حجم قابل توجهي از اطلاعات را كه شكل نوشتاري آن ممكن است مقاله بلند بالايي را تشكيل دهد، به سادگي از طريق بصري دريافت كند و حتي آن را به خاطر بسپارد.

 

 


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)