شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سانسور نشريات و بركناري ريشليو از قدرت
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 09:49 کد خبر:10071
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-دوك دو ريشليو [با كاردينال ريشليو اشتباه نشود] نخست وزير وقت فرانسه دستور داد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-دوك دو ريشليو [با كاردينال ريشليو اشتباه نشود] نخست وزير وقت فرانسه دستور داد كه از 15 اپريل در سال 1820 در فرانسه بارديگر سانسور نشريات كه انقلاب اين كشور آن را مطلقا ممنوع كرده بود برقرار شود كه با مخالفت احزاب و اعتراض انجمن هاي اديبان و روشنفكران رو به رو شد، و متعاقب آن اكثريت پارلماني اش را از دست داد و مجبور به كناره گيري شد و ميراث انقلاب محفوظ ماند.


     ريشليو دو بار نخست وزير فرانسه شده بود كه دور اول نخست وزيري او در سال 1818 پايان يافته بود. او بمانند بسياري از اشراف فرانسوي در جريان انقلاب از فرانسه فرار كرده بود. ريشليو پس از فرار از وطن به روسيه پناهنده شده بود و از سوي تزار روسيه به او يك مقام دولتي هم داده شده بود.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com